Wielkość cyklonu dobiera się przede wszystkim na podstawie ilości powietrza, które przez niego przepływa. W naszym katalogu cyklonów (patrz załączniki na stronach cyklonów) podana jest maksymalna przepustowość cyklonów. Zalecamy dobierać cyklon tak, wydajność zastosowanego w instalacji odciągowej wentylatora stanowiła około 70% przepustowości maksymalnej cyklonu - wtedy uzyskujemy dobrą skuteczność separacji trocin od powietrza przy stosunkowo niskich oporach przepływu. Mniejszy przepływ powietrza powoduje spadek skuteczności cyklonu, a większy powoduje silny wzrost oporów przepływu.

Przypominamy, że cyklony sprawdzają się dobrze w przypadku grubych lub stosunkowo ciężkich frakcji, takich jak wióry czy mokre trociny. Im lżejsze i drobniejsze cząsteczki chcemy separować, tym mniejsza będzie skuteczność cyklonu. W szczególności pyły ze szlifierek nie będą odseparowane przez żaden cyklon, niezależnie od jego wielkości i konstrukcji - w takim przypadku należy zastosować odpowiednie filtry.