Wielkość cyklonu dobiera się przede wszystkim na podstawie ilości powietrza, które przez niego przepływa. W naszym katalogu cyklonów (patrz załączniki na stronach cyklonów) podana jest maksymalna przepustowość cyklonów. Zalecamy dobierać cyklon tak, aby wydajność zastosowanego w instalacji odciągowej wentylatora stanowiła około 70% przepustowości maksymalnej cyklonu - wtedy uzyskujemy dobrą skuteczność separacji trocin od powietrza przy stosunkowo niskich oporach przepływu. Mniejszy przepływ powietrza powoduje spadek skuteczności cyklonu, a większy powoduje silny wzrost oporów przepływu.

Przypominamy, że cyklony sprawdzają się dobrze w przypadku grubych lub stosunkowo ciężkich frakcji, takich jak wióry czy mokre trociny. Im lżejsze i drobniejsze cząsteczki chcemy separować, tym mniejsza będzie skuteczność cyklonu. W szczególności pyły ze szlifierek mogą być w dużym stopniu niewychwycone przez cyklon, niezależnie od jego wielkości i konstrukcji - w takim przypadku należy zastosować odpowiednie filtry.

Często w przypadkach, gdy udział pyłu w transportowanym materiale jest znaczny, stosuje się cyklon ze spiralą powrotną jako pierwszy (zgrubny) etap separacji, a następnie za cyklonem podłącza się stację filtracyjną, wyłapującą pozostałe drobne cząstki. Powietrze z takiej stacji może być skierowane z powrotem na halę produkcyjną, co jest szczególnie korzystne w okresie grzewczym.