Przypadek 1 - cyklon z daszkiem

W większości przypadków nie ma konieczności stosowania śluzy celkowej. Cyklony produkcji MOVIMET AIR są zaprojektowane w taki sposób, aby podczas pracy po stronie nadciśnienia w wersji z daszkiem przepływ powietrza przez dolny wylot był ("podmuch") jak najmniejszy.

Kiedy może być konieczne zastosowanie śluzy celkowej?

  • Wtedy, gdy cyklon umieszczony jest za budynkiem w taki sposób, że podmuchy wiatru mogą powodować zaburzenia pracy cyklonu (nieraz samo ukształtowanie terenu może wywołać podobny wpływ),
  • Wtedy, gdy zależy nam na tym, aby trociny spadały całkowicie swobodnie, bez podmuchu (powietrze pod cyklonem bez śluzy celkowej jest w ruchu wirowym)

Przypadek 2 - cyklon ze spiralą powrotną (niezależnie od tego, czy pracuje na podciśnieniu, czy nadciśnieniu)

Konieczne jest zastosowanie śluzy celkowej lub szczelnego zbiornika u dołu cyklonu. W przeciwnym wypadku przez dolny wylot cyklonu będzie wydmuchiwana lub zasysana duża ilość powietrza.