Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów sklepu internetowego www.movimet.pl

 

  1.       Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa rodzaje, zakres oraz rodzaj usług wykonywanych drogą internetową przez MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ, ul. Józefów 68, 63-313 Chocz, NIP: 617-15-41-361, REGON 251099219, www.movimet.pl

1.2.Każdy usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych postanowień od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usług sklepu.

1.3. Podstawą Regulaminu jest ustawa art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa")

1.4. Dla każdej zawartej transakcji obowiązują ogólne warunki sprzedaży (OWS): https://movimet.pl/content/23-ogolne-warunki-sprzedazy. W przypadku konfliktu postanowień ninejszego Regulaminu oraz OWS, zastosowanie mają postanowienia OWS.

 

  1.       Definicje

2.1.Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług sklepu www.movimet.pl lub korzysta ze stron udostępnionych zgodnie z prawem przez usługodawcę, zobowiązana jest do przestrzegania poniższych postanowień.

2.2.UsługodawcaMOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ, ul. Józefów 68, 63-313 Chocz, NIP: 617-15-41-361, REGON 251099219 (dalej usługodawca).

2.3.Sklep – nazywany w niniejszym dokumencie również serwisem stanowi sklep internetowy www.movimet.pl świadczący usługi z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług
e –
commerce, itp.

2.4.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ust. Z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2.5.Polityka prywatności zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji.

2.6.System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

2.7.Usługa elektroniczna -  usługa wykonana przez www.movimet.pl poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

2.8.Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

 

  1.       Rodzaje i zakres usług objętych regulaminem. Usługodawca za pośrednictwem serwisu świadczy następujące usługi: 

3.1.dostęp do formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego usługobiorca ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą,

3.2.informacyjne, w postaci danych kontaktowych usługodawcy, dzięki którym usługobiorca może zapoznać się z ofertą usługodawcy,

3.3.informacyjne, marketingowe, handlowe – dotyczące możliwości przesyłania drogą elektroniczną e- letterów, ofert handlowych oraz możliwości dokonywania zakupu usług - towarów oferowanych przez usługodawcę.

 

  1.       Warunki techniczne korzystania i świadczenia usług

4.1.W celu poprawnego korzystania z usług sklepu niezbędne jest:
- podłączenie do sieci Internetu,          
- przeglądarka internetowa obsługująca język html w możliwie najnowszej wersji,
- posiadanie konta poczty elektronicznej.

4.2.Usługobiorca ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie.

4.3.Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

 

  1.       Instrukcja dokonywania zakupów w sklepie internetowym

5.1.  Po dokonaniu wyboru towaru, Klient musi kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”.

5.2.  Wybrany towar zostaje umieszczony w koszyku Klienta, widocznym w górnym prawym rogu sklepu internetowego. By przejść do koszyka należy kliknąć ikonę koszyka lub najechać i kliknąć „Realizuj zamówienie”, następnie pokazane zostaną wszystkie wybrane przez Klienta towary umieszczone w koszyku.

5.3.  By zamówić wybrane towary należy przejść 5 kroków widocznych w koszyku :
podsumowanie

logowanie lub rejestracja

adres

wysyłka

płatność

5.4.  Jeżeli Klient ma założone konto na stronie internetowej sklepu, po zalogowaniu się na konto udostępniane są dla Klienta dodatkowe informacje takie jak historia dotychczasowych zamówień, podawane adresy dostaw.

5.5.  Po zaakceptowaniu wybranych towarów Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy (np. wysyłka, odbiór osobisty), wprowadza niezbędne dane oraz wybiera sposób płatności.

5.6.  Klient może dokonać płatności w jeden z wybranych sposobów: gotówką przy odbiorze towaru lub przedpłata po otrzymaniu FV proforma.

5.7.  Dokonanie zamówienia następuje za pośrednictwem kliknięcia ikony np. „Zamawiam i płacę”.

5.8.  Po kliknięciu ikony „Zamawiam i płacę” , Klient jest przekierowywany do strony  zawierającej podsumowanie transakcji a następnie do strony, która umożliwia mu kontynuowanie zakupów.

5.9.  W każdym momencie przed realizacją płatności Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia wychodząc z podstrony służącej do finalizowania zamówienia. Zamówienie niezakończone płatnością nie będzie realizowane.

5.10. W celu potwierdzenia złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji i logowania do konta zostanie przesłana wiadomość mailowa zawierająca szczegółowy numer zamówienia umożliwiający bieżące sprawdzanie  na jakim etapie jest realizacja zamówienia.

5.11. Podany przez Klienta nr telefonu lub adres poczty elektronicznej może być wykorzystany przez sklep w celu potwierdzenia złożonego zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z jego realizacją.

 

  1.       Ceny towarów

6.1.  Podawane na stronie internetowej przez sklep ceny towarów są cenami brutto w polskich złotych, zawierającymi podatek VAT.

6.2.  Do ceny towaru nie jest wliczony koszt przesyłki, który jest ustalany indywidualnie po wybraniu przez Klienta formy dostawy.

6.3.  Cena towaru podana na stronie sklepu po złożeniu zamówienia przez Klienta może nie być ceną ostateczną i może ulec zmianie ze względu na zmiany w zamówieniu dokonane przez Kupującego po zakończeniu procesu zamówienia, cena może także ulec zmianie jeżeli podzespoły dla produktów tworzonych na zamówienie ulegną zmianie lub promocje wprowadzane przez sklep MOVIMET AIR.

6.4.  Sklep MOVIMET AIR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu, wprowadzania nowych towarów jak również usuwania ze strony towarów już nie będących w sprzedaży, organizowania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego a także innych przepisów prawa.


  1.       Towary i ich dostępność

1.1.  Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu MOVIMET AIR są towarami dostępnymi w chwili ich prezentowania lub są wytwarzane na indywidualne zamówienie klienta dopiero po złożeniu zamówienia.

1.2.W sytuacji, gdy kilku Klientów złoży zamówienie na ten sam towar powodując jego wyczerpanie, Klient lub Klienci, którzy złożą zamówienie jako ostatni zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, o braku możliwości realizacji zamówienia jeżeli sklep MOVIMET AIR uzna to za konieczne i ze względów technicznych nie będzie możliwe zrealizowanie takiego zamówienia.

 

  1.       Niezrealizowanie zamówienia

O braku realizacji zamówienia złożonego przez Klienta z powodu braków w magazynie lub z innej przyczyny niezależnej od sklepu, Klient będzie niezwłocznie informowany na adres poczty elektronicznej podany przez klienta lub telefonicznie.

 

  1.       Dostawa i realizacja zamówienia

1.1.Dostawa zamówionego towaru jest realizowana na terenie Polski.

1.2.Realizacja zamówienia opłaconego przy odbiorze następuje od razu po złożeniu zamówienia. Realizacja zamówienia opłacanego przelewem następuje po otrzymaniu potwierdzenia o wpływie płatności na konto sklepu.

1.3.W przypadku wybrania dostawy towaru pod wskazany adres lub do sklepu stacjonarnego towar zostanie wysłany do klienta w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia.

1.4.Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, przewidywany czas dostawy zamówienia to do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

 

10.    Formy płatności za zamówienie

10.1. Zamówienie może być opłacone za pomocą jednego z poniżej wskazanych sposobów:
- za pobraniem, do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę;

- przelewem tradycyjnym dokonanym przez klienta na rachunek sklepu wskazany po złożeniu zam
ówienia oraz wysłany w wiadomości e-mail do klienta, przy czym zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu internetowego.

10.2. Numer rachunku bankowego podany na stronie sklepu internetowego jest właściwy do dokonywania płatności za zamawiane towary. Sklep nie wysyła do Klientów wiadomości o zmianie rachunku bankowego na który należy dokonywać płatności. Jeżeli Klient otrzyma taką wiadomość – nie jest zobowiązany do dokonania płatności, winien w takim przypadku niezwłocznie poinformować sklep o otrzymanej wiadomości i przesłać w niezmienionej formie na adres ul. Józefów 68, 63-313 Chocz.

 

11.   Umowa sprzedaży

11.1.Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu MOVIMET AIR nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11.2.Umowa może być zawarta w języku polskim.

 

12.   Dostawa - koszt

12.1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Szacowany koszt dostawy jest prezentowany przez System teleinformatyczny podczas składania zamówienia.

 

13.   Zasady odstąpienia od umowy

13.1. Klient, w terminie 30 dni ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, nie podając przyczyny, wyjątkiem są produkty wytwarzane na indywidualne zamówienie klienta, dla tych produktów nie ma możliwości odstąpienia od umowy jeżeli produkt nie posiada wad ukrytych i jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

13.2.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, gdy Klient jest w posiadaniu zakupionej rzeczy.

13.3.Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest poinformować sklep MOVIMET AIR poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną.

13.4.Odstąpienia od umowy można dokonać za pomocą formularza umieszczonego na stronie sklepu www.movimet.pl poprzez jego wydrukowanie, wypełnienie i przekazanie do sklepu pocztą elektroniczną lub listownie na adres ul. Józefów 68, 63-313 Chocz.

13.5.W sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, sklep MOVIMET AIR zwróci Klientowi otrzymaną za zwracany towar płatność bez kosztów wysyłki niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie, nie później niż w terminie 14 dni.

13.6.Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki została ona uiszczona przy zakupie zwracanego towaru.

13.7.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia dokonania zwrotu.

13.8.Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie na adres ul. Józefów 68, 63-313 Chocz w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13.9.Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

13.10.W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy ze względu na korzystanie z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do określenia cech i funkcjonowania, odpowiedzialność za powyższe ponosi Klient.

13.11.Zwracany przedmiot musi być w stanie takim jak został dostarczony do kupującego, przedmiotów używanych oraz uszkodzonych sklep MOVIMET AIR ma prawo nie przyjąć lub odkupić takie przedmioty w niższej cenie.

13.12.Sklep MOVIMET AIR zastrzega iż każdy zwracany przedmiot musi mieć możliwość sprawdzenia przy kurierze stanu produktu i ma prawo odmówić jego przyjęcia.

 

14.  Reklamacje

14.1.Przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe, wolne od wad, odpowiedzialność za wady w przypadku ich wystąpienia ponosi sklep MOVIMET AIR.

14.2.Towary kupione w sklepie MOVIMET AIR mogą być reklamowane zgodnie z zasadami uregulowanymi przez kodeks cywilny dotyczącymi rękojmi, w terminie dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi, jeśli wada rzeczy w tym czasie zostanie ujawniona i będzie świadczyć o niezgodności towaru z umową.

14.3.Reklamacja może być złożona w sklepie MOVIMET AIR za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na adres ul. Józefów 68, 63-313 Chocz.

14.4.Składając reklamację Klient jest zobowiązany podać przyczyny reklamacji, swoje dane kontaktowe oraz dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może być wykorzystany druk „Reklamacja” umieszczony na stronie sklepu. Druk może być wydrukowany i wypełniony a następnie odesłany na adres sklepu MOVIMET AIR lub wypełniony i złożony online poprzez pocztę elektroniczną.

14.5.Składając reklamację Klient w druku reklamacji online winien podać adres, spod którego kurier odbierze reklamowany towar na koszt sklepu.

14.6.Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o jej wyniku.

14.7.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu towaru oraz reklamacji.

14.8.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot towaru wraz z uzasadnieniem decyzji.

14.9.Zwrot kosztów nastąpi po ustaleniu z Klientem wybranego przez niego sposobu.

 

15.    Rezygnacja z zamówienia / Odstąpienie od umowy

15.1.Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. Może tego dokonać za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie sklepu lub telefonicznie pod nr 600 134 500

15.2.Rezygnacji z zamówienia można dokonać:

-    w ciągu 2 dni roboczych w przypadku wyboru płatności za pobraniem

-    do momentu opłacenia faktury w przypadku płatności przelewem na podstawie FV proforma

 

 16.    Potwierdzenie zakupu

Do każdego towaru sklep załącza paragon fiskalny lub fakturę VAT. Za błędne dane podane przez klienta sklep nie odpowiada.

 

17.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

17.1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi, co jest zgodne z akceptacją postanowień Regulaminu.

17.2. Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie www.movimet.pl Usługodawca daje możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu Usługobiorcy.

17.3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi bez konsekwencji prawnych.

 

18.    Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

18.1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć: adresu poczty elektronicznej, numeru zamówienia podawanych przy wypełnieniu formularza kontaktowego.

18.2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonicznego kontaktowego, daty urodzenia, nazwy firmy, NIP,  podawanych podczas składania zamówienia.

18.3. Usługodawca zobowiązuje się traktować dane jako informacje poufne. Ponadto Usługobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

19.    Zgoda na przetwarzanie danych usługobiorcy        

Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych udostępnionych poprzez formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia sklepu www.movimet.pl w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcy, dotyczących zakończenia sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy poinformować, że:
19.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Movimet Air Romuald Moździerz, Józefów 68, 63-313 Chocz, tel. 600134500
19.2. Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy, w tym do:
- zrealizowania umowy zakupu,
- udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
19.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas, przez okres:
- w przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę,
- w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż 2 lata.
19.4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne oraz firmom wysyłkowym, a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
19.5. Gwarantujemy spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania.
19.6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20.   Prawa własności intelektualnej

20.1. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością sklepu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

20.2. Wszelkie prawa do treści zawartych w sklepie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez sklep na warunkach określonych niniejszym Regulaminie oraz umowach odrębnych.

20.3. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na sklepie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

 

21.   Odpowiedzialność

21.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia sklepu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.

21.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia sklepu w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości sklepu.

21.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje o których mowa powyżej.

21.4. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe z powodu działania, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie informatycznym, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

21.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

21.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niezgodności zawarte w informacjach o produktach oraz zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktów wynikających ze zmian konstrukcyjnych i przyczyn technologicznych.

 

22.   Postanowienia końcowe

22.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

22.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronach sklepu.

22.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach sklepu. Korzystanie przez Użytkownika ze sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

22.4. Sklep zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadne z tych treści w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

22.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018r.

22.6. Prawem właściwym jest prawo polskie.