Cyklony ze spiralną powrotną są przewidziane tam, gdzie następuje powrót powietrza do hali produkcyjnej.
Ma to wiele zalet, przede wszystkim brak strat ciepła spowodowanych wyrzutem ogrzanego powietrza na zewnątrz oraz brak zapylenia okolicy cyklonu (szczególnie istotne gdy w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne).

Cyklony ze spiralą powrotną można wykorzystać na dwa sposoby:

  • Cyklon ze spiralą powrotną w zestawie z filtrem - cyklon pracuje jako pierwszy (zgrubny) etap separacji, a następnie za cyklonem podłącza się stację filtracyjną, wyłapującą pozostałe drobne cząstki. 
  • Cyklon ze spiralą powrotną pracujący w zamkniętej pętli - w niektórych przypadkach możliwe jest zawrócenie powietrza z powrotem do maszyny technologicznej, z której odciągany jest materiał. Wówczas nie jest konieczne stosowanie stacji filtracyjnej, a koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są znacznie niższe. Zapraszamy do kontaktu - rozpatrzymy indywidualnie Państwa przypadek.

Cyklony z daszkiem nie są przewidziane do pracy z filtrem i nie ma możliwości powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Są chętnie stosowane przy odciągu trocin z nieogrzewanych pomieszczeń oraz tam, gdzie transportuje się wióry lub mokre trociny. Należy mieć na uwadze fakt, że żaden cyklon nie ma stuprocentowej skuteczności odpylania i stosowanie cyklonów z daszkiem wiąże się z pewnym zapyleniem okolic cyklonu (znikomym przy mokrych trocinach i wiórach, znacznym przy bardzo drobnych, suchych trocinach i pyłach).