Cyklony ze spiralną powrotną są przewidziane tam, gdzie następuje powrót powietrza do hali produkcyjnej.
Ma to wiele zalet, przede wszystkim brak strat ciepła spowodowanych wyrzutem ogrzanego powietrza na zewnątrz oraz brak zapylenia okolicy cyklonu (szczególnie istotne gdy w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne).
Wadą takiego rozwiązania jest większy koszt inwestycyjny - cyklon ze spiralą powrotną musi pracować w zestawie z filtrem, ponieważ cyklony nie separują z powietrza najdrobniejszej frakcji (pyłu).

Cyklony z daszkiem nie są przewidziane do pracy z filtrem i nie ma możliwości powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Są chętnie stosowane przy odciągu trocin z nieogrzewanych pomieszczeń oraz tam, gdzie transportuje się wióry lub mokre trociny. Należy mieć na uwadze fakt, że żaden cyklon nie ma stuprocentowej skuteczności odpylania i stosowanie cyklonów z daszkiem wiąże się z pewnym zapyleniem okolic cyklonu (znikomym przy mokrych trocinach i wiórach, znacznym przy bardzo drobnych, suchych trocinach i pyłach).